Mozillianprofil
Mozillian sedan 5 år tillbaka Aug 2013
Berlin, Berlin, Germany
12:06 Europe/Berlin
IRC : skade

Florian Gilcher

Rust Community Team

Access Groups

nda, slack-access

Tags

rust, europe, german, de:community, techspeakers

Färdigheter

.ruby, coaching, community building, conference planning, conference speaking, rust

Språk

Tyska, Engelska, Franska

Externa konton

Verifierad av

Overifierade mozillianer

Back to top