In case you are facing authentication issues please file a bug


Mitchell Baker, Chair of the Mozilla Foundation

Det är spännande tider för Mozilla och webben. Under de närmaste åren kommer ytterligare två miljarder människor att bli en del av internetgemenskapen.

Mitchell Baker

Välkommen till Mozillas gemenskapskatalog

Den här webbplatsen listar alla individer och grupper som deltar i och utgör kärnan av Mozilla-projektet. Vi kallar oss för mozillianer och det är här vi träffas och delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Please help us improve Diversity and Inclusion experiences in Open Source and fill out this survey.

It takes about 6 minutes to complete. More information.

Back to top

Hur gör jag för att engagera mig?

Mozilla lever för att främja öppenhet, nyskapande och möjligheter på Internet. Framgången för vår mission beror på deltagande av personer som du. Ta reda på hur du kan engagera dig och hjälpa oss att göra skillnad i människors liv, världen över.

Engagera dig