Профил Мозилијана

davehunt

Групе

automation, english, lang:en, lives:gb, london, moco, sf-monument, summit2013-brussels, uk, firefoxos

Вештине

automation, html, java, javascript, marionette, mozmill, python, selenium

Језици

Енглески

Јамчен од стране

Јамчени

Back to top