Profil Moxilliani
Moxillian që prej 7 vitesh Jul 2011
Toronto, Ontario, Canada
IRC : wlach

William Lachance

Jetëshkrim

I work with automation and tools. For more info, check out my blog at: http://wrla.ch/blog

Tags

a-team, mozjustice, sf-monument, summit2013-santa-clara, automation

Aftësi

javascript, python

Gjuhë

Anglisht, Frëngjisht

Sajte

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top