Profil Moxilliani
Moxillian që prej 5 vitesh Oct 2013
Mexico
09:20 America/Mexico_City
IRC : vlhaierx

Carlos Armando Hernández Anza

Apps para Firefox OS

Jetëshkrim

Desarrollador Web, amante de la tecnología HTML5, desarrollador fase beta iOS, cofundador de LionTeamSoft y desarrollador Firefox OS.

Tags

desarrollador firefox os, sf-monument, web development

Aftësi

c, css3, design, firefoxos, html5, javascript, php

Gjuhë

Spanjisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top