Profil Moxilliani
Moxillian që prej 6 vitesh Nov 2013
Pato Branco, Paraná, Brazil
15:49 America/Sao_Paulo

Guilherme Costa Berghauser

Tags

firefoxos, web development, firefox student ambassadors, mobile, mozilla brasil

Aftësi

android, angularjs, arduino, bootstrap, c, cordova, gwt, html, indexeddb, java, javascript, jsf, mongodb, mysql, phonegap

Gjuhë

Anglisht, Spanjishte amerikano-latine, Portugalisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top