Profil Moxilliani

Toni Hermoso Pulido

Jetëshkrim

Involved in Catalan localisation and other community aspects in Catalonia.

Tags

l10n:ca, sf-monument, summit2013, summit2013-brussels, web development

Aftësi

javascript, jquery, mediawiki, node.js, perl, php

Gjuhë

Katalonisht, Anglisht, Spanjisht, Rumanisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top