Profil Moxilliani

Suhail Singh Bains

ਸੁਹੈਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

Contribute in Addons, Help the Club MozNIEC

Jetëshkrim

  • Pour Chai (Hindi for Tea) at the Input to achieve Code at the Output.
  • Linux Enthusiastic, hence work mostly on i3 manjaro.
  • JS Lover.
  • ML Beginner.
  • B. Tech 3rd Year, IPU.

Mozilla & Me:

  • AMO
  • Addons-Frontend
  • MozNIEC (Club of NIEC)
  • Pontoon
  • Privacy Bill for India

Historia e kontributit tim

Aftësi

.c++, .java, android native development, express, javascript node.js, machine learning, react, react native, react.js, react.js redux custom redux middleware, sagas et al., reactjs, redux, xamarin, xamarin studio

Gjuhë

Anglisht, Frëngjisht, Indisht, Punxhabisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top