Profil Moxilliani
Moxillian që prej 5 vitesh Aug 2013
Berlin, Berlin, Germany
13:01 Europe/Berlin
IRC : skade

Florian Gilcher

Rust Community Team

Access Groups

nda, slack-access

Tags

rust, europe, german, de:community, techspeakers

Aftësi

.ruby, coaching, community building, conference planning, conference speaking, rust

Gjuhë

Gjermanisht, Anglisht, Frëngjisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top