Profil Moxilliani

Shiva Goyal

Firefox mobile OS apps

Jetëshkrim

I am Passionate about FOSS and i love Mozilla as a open source organisation

Historia e kontributit tim

Aftësi

c, c++, css, html, js, php

Gjuhë

Anglisht, Indisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

  • Rahul Talreja

    Shiva has been doing awesome job at Mozilla Community Bhopal, India. He has organised various events, he was also Mozilla club initiator at his college. His contribution can be found at http://shiva4mozilla.blogspot.in/

Back to top