Profil Moxilliani

Sankha Narayan Guria

Coding

Jetëshkrim

Contributes patches mainly to Spidermonkey and Firefox Core Development, organizes events to engage more developers into the community.

Tags

boot2gecko, coding, developer tools, firefox, firefox sync, india, sf-monument, spidermonkey, summit2013, summit2013-santa-clara, servo, rust

Aftësi

c, cpp, css, java, javascript

Gjuhë

Bengalisht, Anglisht, Indisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top