Profil Moxilliani
Moxillian që prej 5 vitesh Apr 2013
Mexico
01:07 America/Mexico_City

Rodrigo Moreno

Firefox OS

Jetëshkrim

FirefoxOS Developer, student at #UNAM. I love the security and networks. A little #JavaFobico. #include @LeZelt into myLife;

Aftësi

amazon web services, apache, arduino, c, c++, css, gnu-linux, html5, javascript, kannel, mariadb, mysql, nodejs, objective-c, php, python, raspberry pi, servers, webscalesql

Gjuhë

Anglisht, Spanjisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top