Profil Moxilliani
Moxillian që prej 4 vitesh Dec 2013
Singapore, Central Singapore, Singapore
13:39 Asia/Singapore
IRC : rittme

Bernardo Rittmeyer

Firefox Engineering Intern

Jetëshkrim

I'm an intern at the Identity Team, working on the Activity Stream!

I was an Intern at the Firefox Engineering Team for 2 summers.

Aftësi

c++, css, html, javascript, xbl, xul

Gjuhë

Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht, Portugalisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top