Profil Moxilliani
Moxillian që prej 8 vitesh Jun 2012
IRC : Rehb_

reza habibi

Firefox OS Localization, L10n-fa ,Mozilla Webmakers Mentor,Persian (Ir

Historia e kontributit tim

Tags

iranmozilla, developer tools, spidermonkey, fx-team, l10n:translation, developer documentation, firefoxos, localization

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top