Profil Moxilliani

reza habibi

Firefox OS Localization, L10n-fa ,Mozilla Webmakers Mentor,Persian (Ir

Historia e kontributit tim

Tags

iranmozilla, developer tools, spidermonkey, fx-team, l10n:translation, developer documentation, firefoxos, localization

Aftësi

bash script, c, go, javascript, processing, python

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top