Profil Moxilliani
Moxillian që prej 5 vitesh Jul 2013
Cincinnati, Ohio, United States
03:35 US/Eastern
IRC : prashishh

Prashish Rajbhandari

Mozilla Rep

Jetëshkrim

I love the web!

Speaking interest: Mozilla, Web & Technology

Tags

apps, coding, developer tools, evangelism, labs, mobile, persona, sf-monument, ux, web development, north american events, mozspeakers, repsmozfest2014

Aftësi

css3, html5, javascript, openweb, web

Gjuhë

Anglisht, Indisht, Nepalisht, Neuarisht

Sajte

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top