Profil Moxilliani
Moxillian që prej 3 vitesh Jan 2015
Botswana
13:41 Africa/Gaborone

Oagile Moemi

Firefox Student Ambassador, L10n, SUMO

Jetëshkrim

computer system engineer at Flextronics Attends Limkokwing University of Creative Technology Lives in gaborone

Historia e kontributit tim

Aftësi

c, c++, css, database administrator, java, javascript, marketing, mysql, php, project management, python, vb, windows batch programming

Gjuhë

Anglisht, Cuanaisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

  • Tshepo Tamajobe

    Flex as we call him is a very active member of the Mozilla Botswana community and a great mentor o newbie mozillians

Back to top