Profil Moxilliani
Moxillian që prej 6 vitesh Jul 2012
Portland, Oregon, United States
11:43 America/Los_Angeles
IRC : Mythmon

Mike Cooper

Engineer on Shield

Jetëshkrim

I work on Shield, a system for experimentation with Firefox. I work with servers, websites, and Firefox extensions.

Tags

javascript, linux, no coffee, python, sf-monument, summit2013-toronto, sumo, web development, ambient mozilla

Aftësi

add-ons, javascript, linux, python

Gjuhë

Anglisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top