Profil Moxilliani
Moxillian që prej 5 vitesh Jun 2013
London, England, United Kingdom
11:41 UTC
IRC : mtabara

Mihai Tabara

Release Engineering

Jetëshkrim

I work on: Release Automation

Tags

releng, summit2013-toronto

Aftësi

python, scripting, webdev

Gjuhë

Anglisht, Frëngjisht, Rumanisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top