Profil Moxilliani

Luigui Delyer

Social Media Team Lead for Firefox OS in Brazil

Jetëshkrim

The innovation moves the world. By Mozilla I can be a part of the innovation.

Grupe

communications, creative, design, graphics, linux, mac, marketing, people, recruiting, sf-monument, summit2013, summit2013-toronto, ux, windows, repsmozfest2014, mozilla brasil, firefoxos, nda

Aftësi

c, css, graphic design, html5, illustrator, indesign, javascript, marketing, mysql, pascal, photograph, photoshop, php, press design, software design, user experience, web design

Gjuhë

Anglisht, Portugalisht, Portugalishte braziliane

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top