Profil Moxilliani
Oakland, California, United States
23:34 America/Los_Angeles

Lizz Noonan

Jetëshkrim

Currently: Inclusion and Diversity Coordinator

Used to be: + Dev Marketing Project Manager/Scrum Master + Marketing Project Manager + Creative Team Project Manager + Campaign Coordinator, Firefox - Brand Engagement + Public Relations intern + Student Rep

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top