Profil Moxilliani
Moxillian që prej 6 vitesh Jun 2014
Barnet, England, United Kingdom

laurent francois

Comms Group

Jetëshkrim

RE-UP agency founder.

involved in the comms for Firefox OS!!!

@FirefoxOSAfrica

Historia e kontributit tim

Aftësi

communications strategy, digital marketing, social media

Gjuhë

Gjermanisht, Greqisht, Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top