Profil Moxilliani
Moxillian që prej 3 vitesh Oct 2014
Cupertino, California, United States
IRC : koddsson

Kristján Oddsson

Contribute code

Grupe

air mozilla contributors

Aftësi

asp.net, c sharp, clojure, css, html, java, javascript, python

Gjuhë

Anglisht, Islandisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top