Profil Moxilliani
Moxillian që prej 13 vitesh May 2005
Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
23:49 Asia/Phnom_Penh

Piseth Kheng

Localization and distribution

Jetëshkrim

Since 2005, I am mostly involving with Mozilla localization/review, fix translation errors/bugs, training to people and organize events to spread out the word to promote Mozilla products.

Historia e kontributit tim

Tags

add-ons, addon-builder, developer documentation, fundraising, graphics, localization, marketing, mozillakm, program management, sf-monument, summit2013, summit2013-santa-clara

Aftësi

community development, digital marketing, event organizer, localization, opensource, project management, training

Gjuhë

Kmerisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top