Profil Moxilliani
Moxillian që prej 6 vitesh Nov 2012
San Francisco, California, United States
17:21 US/Pacific

Kevin Grandon

Tags

boot2gecko, coding, firefoxos, sf-monument, summit2013-brussels, web development

Aftësi

3d printing, css, html, javascript, programming, robotics, web development

Gjuhë

Anglisht, Japonisht

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top