Profil Moxilliani
Japan
15:07 Asia/Tokyo
IRC : karlcow

Karl Dubost

Web Compatibility

Jetëshkrim

Bio. I'm currently working for Mozilla Web Compatibility Team

Aftësi

architecture, bash, evangelism, html, http, ietf, mobile, photography, python, technical writing, w3c, web standards

Gjuhë

Anglisht, Frëngjisht, Japonisht

Sajte

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top