Profil Moxilliani
Moxillian që prej 12 vitesh Apr 2006
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France
02:51 Europe/Paris
IRC : kaze

Fabien Cazenave

Software development

Jetëshkrim

Software Engineer, currently working on Firefox OS

Tags

b2g, sf-monument, summit2013-brussels, web dev, firefoxos

Aftësi

css, html, javascript, l10n, mobile, python

Gjuhë

Gjermanisht, Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top