Profil Në Pritje të Shqyrtimit

Karthikeyan Palaniswamy

QA

Jetëshkrim

Passionate software tester and interested in developing and contribute open source community.

Aftësi

exploratory testing, functional testing, python, testing

Gjuhë

Anglisht
Back to top