Profil Moxilliani

Kapil Singh

Open source contributer

Grupe

coding, graphics, developer tools, mobile, firefox, a-team, instantbird

Aftësi

c, c++, html, javascript, python, sql

Gjuhë

Anglisht, Indisht

Llogari të Jashtme

  • Facebook: wolverine2210
  • Google+ Hangouts: kpsingh201091@gmail.com

Rekomanduar Prej

Back to top