Profil Moxilliani

Kapil Singh

Open source contributer

Tags

coding, graphics, developer tools, mobile, firefox, a-team, instantbird

Aftësi

c, c++, html, javascript, python, sql

Gjuhë

Anglisht, Indisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top