Profil Moxilliani
Moxillian që prej 4 vitesh Apr 2013
United States
IRC : ulfr

Julien Vehent

Firefox Services Security Lead

Jetëshkrim

All things security. If it has XSS vulnerabilities, lacks a firewall, has bad TLS ciphers, or weak system controls, I'm interested!

Historia e kontributit tim

Grupe

security, sf-monument, summit2013-brussels, systems administration, mentor, security team, opsec

Aftësi

cryptography, devops, go, python, risk management, security analysis, webdev

Gjuhë

Anglisht, Frëngjisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top