Profil Moxilliani
Tulsa, Oklahoma, United States
20:50 US/Central
IRC : jgmize

Josh Mize

Senior Web Developer

Grupe

sf-monument, web development, army of awesome, python, ubuntu, vim, flame users

Aftësi

javascript, linux, python

Gjuhë

Anglisht

Llogari të Jashtme

  • Skype: jgmize
  • Twitter: jgmize

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top