Profil Moxilliani
Moxillian që prej 10 vitesh Jan 2008
Santiago de Querétaro, Querétaro, Mexico
12:56 America/Mexico_City
IRC : jegs87

Julio Gomez Sanchez

Mozilla Nativo

Tags

l10n:cak, l10n:cta, l10n:ctu, l10n:hch, l10n:hus, l10n:meh, l10n:mx, l10n:nah, l10n:nci, l10n:ncj, l10n:qvi, l10n:toj, l10n:tsz, l10n:tzh, l10n:tzo, l10n:yaq, l10n:yua, l10n:zam, mozcampmx2013, mozilla mexico, mozilla hispano, sf-monument, summit2013, summit2013-toronto, localization

Aftësi

front-end, javascript, l10n, nodejs, php, ruby on rails

Gjuhë

Anglisht, Spanjisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top