Profil Moxilliani
Moxillian që prej 5 vitesh Aug 2013
Portland, Oregon, United States
03:40 America/Los_Angeles
IRC : jeff

Jeff Bryner

Jetëshkrim

Security

Access Groups

iam-project, mozillasecurity

Tags

infosec, sf-monument, summit2013-santa-clara, security team

Aftësi

computer forensics, javascript, meteor.js, python

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top