Profil Moxilliani
Moxillian që prej 4 vitesh Aug 2013
Portland, Oregon, United States
22:28 America/Los_Angeles
IRC : jeff

Jeff Bryner

Jetëshkrim

Security

Grupe

infosec, sf-monument, summit2013-santa-clara, security team, iam-project, cis_whitelist, mozillasecurity

Aftësi

computer forensics, javascript, meteor.js, python

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top