Profil Moxilliani
Moxillian që prej 4 vitesh Jul 2014
Slovenia
01:08 Europe/Ljubljana

Miha Hozjan

Tags

slovenia, balkans, web development, coding

Aftësi

c, c++, css, html, javascript, php, python, webdevelopement

Gjuhë

Anglisht, Kroatisht, Sllovenisht

Rekomanduar Prej

  • Matjaz Horvat

    Active contributor to Mozilla Slovenia web development, mostly mozilla.si website.

Back to top