Profil Moxilliani
Moxillian që prej 15 vitesh Sep 2003
Pennsylvania, United States
04:34 America/New_York
IRC : GPHemsley

Gordon P. Hemsley

Aftësi

css, csv, html, javascript, json, linguistics, mysql, ocaml, php, python, sql, technical writing, yaml

Gjuhë

Anglisht, Spanjisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top