Profil Moxilliani

fito

Tags

bikeshedding, localization, nightly user

Aftësi

catalan, l10n, l10n testing, proofreading, spanish, teaching, translation, typography

Gjuhë

Katalonisht, Anglisht, Esperanto, Spanjishte amerikano-latine

Rekomanduar Prej

  • Caitlin Neiman

    Add-ons code contributor (https://github.com/mozilla/web-ext/pull/800)

Back to top