Profil Moxilliani
Moxillian që prej 10 vitesh Jan 2008
IRC : erdie1one

Anna Erdiawan

Tags

firefox, firefoxos, graphics, mozilla indonesia, sf-monument, ux, webfwd, webmaker, firefox student ambassadors

Aftësi

.php, bash shell, css3, graphic design, html5, inkscape, photoshop

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top