Profil Moxilliani
Moxillian që prej 3 vitesh Nov 2015
United Kingdom
14:24 Europe/London
IRC : eleonore

Eleonore Mayola

Volunteered at MozFest 2015

Aftësi

arduino, clojure, python

Gjuhë

Anglisht, Frëngjisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

  • Spike (Chris Foote)

    Eleonore was a volunteer at the Mozilla Festival in London in 2015. She did a brilliant job as a Space Runner.

Back to top