Profil Moxilliani
Moxillian që prej 4 vitesh Nov 2015
Sweden
20:49 Europe/Stockholm
IRC : eleonore

Eleonore Mayola

Volunteered at MozFest 2015

Aftësi

,javascript, arduino, clojure, data analysis, data visualization, python, web developement

Gjuhë

Anglisht, Frëngjisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

  • Spike (Chris Foote)

    Eleonore was a volunteer at the Mozilla Festival in London in 2015. She did a brilliant job as a Space Runner.

Back to top