Profil Moxilliani
Moxillian që prej 12 vitesh Oct 2006
Seattle, Washington, United States
03:24 America/Los_Angeles

Eitan Isaacson

Accessibility On The Go

Jetëshkrim

Software Developer/Model

Aftësi

accessibility, c plus plus, css, html, javascript, python

Gjuhë

Anglisht, Hebraisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top