Profil Moxilliani
Moxillian që prej 4 vitesh Sep 2013
Bucharest, Bucureşti, Romania
02:54 Europe/Bucharest

Eduard Burtescu

Rust developer

Grupe

rust, romania

Aftësi

advanced c++, es6, html5 css3 javascript, kernel programming, linux systems programming, rust

Gjuhë

Rumanisht

Rekomanduar Prej

Back to top