Profil Moxilliani

Dave Steer

Policy and Advocacy

Jetëshkrim

Dave is the director of advocacy for the Mozilla Foundation.

Gjuhë

Anglisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top