Profil Moxilliani

davehunt

Grupe

automation, english, lang:en, lives:gb, london, moco, sf-monument, summit2013-brussels, uk, firefoxos

Aftësi

automation, html, java, javascript, marionette, mozmill, python, selenium

Gjuhë

Anglisht

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top