Profil Moxilliani

Danishka Navin

Jetëshkrim

Community Lead

Tags

asia, communityit, contributor, contributor engagement, engagement, l10n:si, marketing, summit2013, summit2013-santa-clara, webfwd

Aftësi

community building, marketting, system administration

Gjuhë

Anglisht, Sinhalisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top