Profil Moxilliani

Arthur Jen-Hao Chen

Jetëshkrim

Engineer, Firefox OS.

Grupe

sf-monument, summit2013-brussels

Aftësi

javascript

Gjuhë

Anglisht, Kinezishte e thjeshtuar

Rekomanduar Prej

Back to top