Profil Moxilliani
Moxillian që prej 12 vitesh May 2008
Oakland, California, United States
02:57 US/Pacific
IRC : craigcook

Craig Cook

Front-end Web Developer

Jetëshkrim

I make websites.

Access Groups

meao, heroku-members

Tags

css, html, sf-monument, summit2013-santa-clara, web development, webprod

Aftësi

a11y, adobe illustrator, adobe photoshop, css, graphic design, html, zombies

Gjuhë

Anglisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top