Profil Moxilliani
Moxillian që prej 6 vitesh May 2012
Venezuela
17:07 America/Caracas

Carlos El Halabi

El Podcast de Mozilla-Hispano, Difusión, Mozilla Venezuela

Jetëshkrim

I'm a FOSS enthusiast. Maybe your average teen.

Tags

mozilla hispano, webmaker, mozilla venezuela, firefox student ambassadors

Aftësi

a bit of c++, blogging, css, css3, fast learner, html5, javascript, linux, podcast, web development

Gjuhë

Anglisht, Spanjisht

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top