Profil Moxilliani
Moxillian që prej 10 vitesh Sep 2010
Ontario, Canada
06:29 America/Toronto
IRC : cade

Christopher DeCairos

Interim Engineering Manager

Jetëshkrim

I'm the Mozilla Foundation's interim Engineering Manager.

Aftësi

apis, aws, devops, django, es6, heroku, html, html5, javascript, node.js, python, sql, wpengine

Sajte

Llogari të Jashtme

Identitete Alternative Kontakti

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top