Profil Moxilliani
Moxillian që prej 9 vitesh Sep 2010
Ontario, Canada
17:50 America/Toronto
IRC : cade

Christopher DeCairos

DevOps

Jetëshkrim

I lead the Mozilla Foundation's DevOps team.

Aftësi

apis, aws, devops, django, es6, heroku, html, html5, javascript, node.js, python, sql, wpengine

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top