Profil Moxilliani

Christopher De Cairos

Developer

Jetëshkrim

I lead the Mozilla Foundation's DevOps Engineering team.

Aftësi

apis, aws, devops, es6, html, html5, javascript, node.js, sql

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top