Profil Moxilliani
Moxillian që prej 9 vitesh Sep 2010
Toronto, Ontario, Canada
13:21 America/Toronto
IRC : cade

Christopher DeCairos

DevOps

Jetëshkrim

I lead the Mozilla Foundation's DevOps team.

Aftësi

apis, aws, devops, es6, html, html5, javascript, node.js, sql

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top