Profil Moxilliani
Portland, Texas, United States

Bill Fitzgerald

Jetëshkrim

Open Source Geek. Educator. Open Content advocate.

Aftësi

education, open content, project management

Gjuhë

Anglisht

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top