Profil Moxilliani
Moxillian që prej 12 vitesh Aug 2006
Toronto, Ontario, Canada
11:30 Canada/Eastern
IRC : bhearsum

Ben Hearsum

Release Engineering

Jetëshkrim

Senior Release Engineer

Tags

beards, canada, l10n:tl, mozilla philippines, release engineering, sf-monument, summit2013-santa-clara, toronto, tribe, remoties, balrog

Aftësi

buildbot, python

Gjuhë

Anglisht, Filipinisht, Tagalog

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top