Profil Moxilliani
Moxillian që prej 7 vitesh Jan 2013
Paris, Île-de-France, France
09:04 Europe/Paris
IRC : areinald

André Reinald

Platform Integration, Mac OS X

Tags

coding, cplusplus, developer tools, geolocation, mac, macdev, paris, security, sf-monument, summit2013-santa-clara, fx-team

Aftësi

3d, algorithms, applied mathematics, artificial intelligence, cartography, image processing

Gjuhë

Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht, Rumanisht

Rekomanduar Prej

Të rekomanduar

Back to top