Profil Moxilliani
Moxillian që prej 6 vitesh Jun 2012
San Francisco, California, United States
08:43 US/Pacific
IRC : almossawi

Ali Almossawi

data visualization

Jetëshkrim

Sr. data visualization engineer, based in San Francisco -- almossawi.com

Aftësi

d3.js, data visualization, javascript, photoshop

Sajte

Llogari të Jashtme

Rekomanduar Prej

Back to top